Ống hút gạo cho sữa trẻ em (6mm) – Màu Trắng tự nhiên