Ống hút gạo cho rượu whiskey (4.5mm) – Màu Trắng tự nhiên