Ống hút gạo cho sinh tố (8mm) – Màu Trắng tự nhiên