Ống hút gạo cho trà sữa (13mm) – Màu Trắng tự nhiên